FIREMNÍ ÚDAJE KROSNO GLASS S.A.

Tysiaclecia 13, 38-400 Krosno
Registrován v Krajowy Rejestr Sądowy - Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000725148,

NIP 5252658150, REGON 364383766,

Základní kapitál: 25 000 000 zł, plně zaplaceno


Zveme vás také na webové stránky naší společnosti:


www.krosno.com